Dlaczego Równowaga?

Konkurs wzornictwa przemysłowego Projekt Arting 2017 nosi tytuł „Równowaga”. Jest kolejną edycją (po dwóch poprzednich: 2013 „Energia jutra” i 2015 „Miejsce w którym żyjemy”) poświęconą projektowaniu zrównoważonemu.

Pojęcie „równowagi” jest kluczowe dla diagnozy przyczyn destabilizacji świata. Dążenie do równowagi, jest zdaniem naukowców, podstawową zasadą obowiązującą w przestrzeni kwantowej i kosmologicznej. Na poziomie komórek i organizmów złożonych, ekosystemów i społeczności, nauk materialnych i duchowych. Może „równowaga” powinno stać się ważnym kryterium projektowania przedmiotów i procesów. Równowaga pomiędzy technologią a naturą, kulturą a gospodarką, zyskiem a zdrowiem, potrzebą a konsumpcją, informacją a wolnością.

Projektowanie zrównoważone podejmuje tematy zrównoważonego rozwoju, którego popularna definicja brzmi: „na obecnym poziomie cywilizacyjnym możliwy jest rozwój zrównoważony, to jest taki rozwój, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie”. Pogłębione analizy zebrano w artykułach eksperckich powstałych na potrzeby katalogu i zawartych na stronie konkursu (www.arting.flid.pl).

Zmiany jakościowe świadomości społeczeństw zachodzą po przekroczeniu pewnego progu zmian świadomości indywidualnych. Zgodnie z tą teorią ilość pomysłów, inspiracji, koncepcji projektantów i przemyśleń odbiorców, powinna skutkować realnymi zmianami na lepsze. Przynajmniej takie założenie przyświeca organizowaniu wystaw i seminariów, na których jak największa ilość osób pozna idee projektów nadesłanych na konkurs.

Konkurs ma formułę międzynarodową i jest elementem polsko-czeskiej akcji edukacyjnej na obszarze Euroregionu Beskidy. Planowana jest uroczystość wręczenia nagród połączona z międzynarodową konferencją oraz cykl wystaw i seminariów po obu stronach granicy. Zapraszamy projektantów z Polski i Czech by poprzez swoje projekty dołączyli do poszukiwań „równowagi”.

 

Historia Artingu

Zaczęło się w 1994 roku, kiedy transformacja polskiej gospodarki była jeszcze świeża, a ówczesny dyrektor Galerii Bielskiej BWA, obecnie Zastępca Prezydenta Bielska-Białej, Zbigniew Michniowski wpadł na pomysł konkursu dizajnu „integrującego środowiska twórcze i inżynierskie na rzecz rozwoju regionu…”. Dzisiaj mamy w Polsce wiele wystaw, konkursów i festiwali dizajnu, ale wtedy ten bielski konkurs był jedną z pierwszych zapowiedzi zmiany w myśleniu o budowaniu strategii firmy w oparciu o kreatywność nie tylko w zakresie technologii, ale i formy produktu. Organizatorem konkursu była Gmina Bielsko-Biała, w imieniu której działała Galeria Bielska BWA i Wydział Promocji Miasta. Zrealizowano sześć edycji w latach: 1994, 1995, 1996, 2006, 2008, 2010. W 2013 roku ogłoszono Konkurs Wzornictwa Przemysłowego „Energia Jutro” Projekt Arting 2013, którego jednym z celów było to, by idea Artingu nie uległa zapomnieniu. Zorganizowany został przez Urząd Miasta Bielsko-Biała i  Fundację Ludzie-Innowacje-Design
a patronat objął Prezydent Miasta Bielsko-Biała Jacek Krywult.