Dokumentację projektową wraz z załącznikami należy złożyć w siedzibie Organizatora do 15.05.2020 roku.

Warunki uczestnictwa

1. Formularz zgłoszeniowy wraz ze zgodą na przetwarzanie danych stanowiący załącznik nr 1.

2. Dokumentacja projektowa w postaci cyfrowej na nośniku CD zawierająca:

– plansza w formacie B1 o układzie poziomym w rozdzielczości 300 DPI w formacie PDF edytowalnym,

– plansza w formacie A3 o układzie poziomym w rozdzielczości 300 DPI w formacie PDF edytowalnym będąca zmniejszoną wersją planszy B1,

– opis projektu o długości maksymalnej 400 znaków,

– materiały niezbędne do przygotowania dalszej prezentacji projektu w materiałach drukowanych
 i  multimedialnych np. rysunki, zdjęcia, wizualizacje,

– zdjęcie autora lub autorów projektu do katalogu wystawy.

3. Oświadczenie o posiadaniu przez uczestnika prawa własności i praw autorskich do pracy konkursowej stanowiące załącznik nr 2.

Do pobrania:

załącznik nr1 – formularz zgłoszeniowy – pdf

załącznik nr2 – oświadczenie o prawach autorskich -pdf

REGULAMIN KONKURSU Projekt Arting 2020 „Dziedzictwo”

Klauzula informacyjna RODO