Projekt Arting 2020 „Dziedzictwo” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg  V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz z budżetu państwa.